เกี่ยวกับเรา


   

     บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี ผู้นำเข้าและจำหน่ายหลอดไฟ LED ภายใต้แบรนด์ PAK, Vellmax, Lodled ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นและคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมมาสู่ผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์หลอด LED จะผลิตจากโรงงานที่ผ่านการควบคุมคุณภาพและบริการISO 9001:2000 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานISO 14001: 2004 และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1955-2551 


   เพื่อตอบสนองกับนโยบายประหยัดพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของประเทศเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน ทางบริษัทได้เริ่มขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานสะอาดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าต่อการลงทุน การบำรุงรักษาต่ำและรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่ในปัจจุบัน โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รีสอร์ท โรงงานอุตสากกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์บ้านพักอาศัยหรือสถานที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากในช่วงเวลากลางวัน


   โดยทางบริษัท ลักซิก้าเทคโนโลยี จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ประเมินและตรวจสอบเอกสารออกแบบและติดตั้งจนแล้วเสร็จรวมถึงดำเนินประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด