ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง

บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
6,8 ซอยสุนทร 7 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท์
02-416-2219

แฟกซ์
02-894-2929
เวลาเปิด
09:00-18:00 น.

ที่ตั้งร้านค้า

บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ลักซิก้า เทคโนโลยี จำกัด
160/5 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์
086-488-7360

แฟกซ์
02-894-2929
เวลาเปิด
9.00-18.00 น.

กรอกข้อมูล