ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ (Solar pump)


ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ (Solar pump) หรือปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ นี้จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อบาดาล และประเภทที่สองคือ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำ แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ


ประเภทแรกปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อบาดาล เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ตัวปั๊มลงไปจุ่มไว้ในบ่อน้ำบาดาล เพื่อจะให้ปั๊มสูบน้ำจากน้ำบาดาลขึ้นมาใช้งาน บางคนอาจจะสูบน้ำแล้วมาใช้งานเลย หรือบางคนก็อาจจะสูบน้ำมาเก็บไว้ที่แทงค์น้ำ (ตามรูปด้านบน) เพื่อเก็บไว้ใช้ หรือทำการประปาหมู่บ้าน ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นี้จะเหมาะสำหรับในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค หรือจะออกแบบตามความต้องการนำไปใช้งาน โดยอุปกรณ์หลักๆ ที่จะต้องใช้จะมี แผงโซล่าเซลล์ Inverter และปั๊มน้ำบาดาล

    

ประเภทที่สองปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำ แม่น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นปั๊มน้ำที่วางอยู่บนพื้น แล้วสูบน้ำจากบ่อน้ำ แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติ มาใช้งาน บางคนอาจจะสูบน้ำแล้วมาใช้งานเลย หรือบางคนก็อาจจะสูบน้ำมาเก็บไว้ที่แทงค์น้ำ เพื่อเก็บไว้ใช้ (ตามรูปข้างบนบน) จะเหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และเพื่อใช้งานเหมือนกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำหรับบ่อน้ำบาดาล และอุปกรณ์หลักก็จะเปลี่ยนจากปั๊มบาดาลเป็นปั๊มหอยโข่ง

หลักการทำงานของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ จะเหมือนกับระบบโซล่าเซลล์โดยทั่วไปคือ จะเริ่มทำงานเมื่อมีความเข้มแสงเพียงพอต่อความต้องการของระบบ คือเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วมีแสงแดดที่เพียงพอต่อระบบ และจะหยุดการทำงานเมื่อความเข้มแสงไม่เพียงพอต่อความต้องการของระบบ คือเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว แต่ถ้าเช่นช่วงเย็น ฟ้าครึ้ม ความเข็มแสงน้อย ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มลดลงไปด้วย